ჩვენი ადგილმდებარეობა

 

 
ჩვენი ოფისი

კოსტავას N77, თბ. 0175

სტუ, IX კორპუსი, 2 სართ.

ტელ. 0322 37 27 40

ჩვენი მიზანია:

მივაწოდოთ ახალგაზრდებს თანამედროვე ცოდნა საინფორმაციო ტექნოლოგიების დარგში, დავნერგოთ ინოვაციური პროექტები, ვაწარმოოთ სამეცნიერო კვლევები და ექსპერიმენტები.